Julbrev

Hösten har gått och ytterligare en termin passerat, därmed är det dags för en välförtjänt ledighet för både elever och personal på skolan efter idogt arbete.

Med föregående läsårs arbete med studiero och det positiva studieresultatet vi hade i somras, har vi fortsatt fokusera på det. Vi upplever att flera saker faller på plats och eleverna visar på studiemotivation, de vill lyckas i skolan, och vår förhoppning är att detta avspeglar sig i skolans resultat redan i terminsbetyget.

Arbetet med att skapa ett gott klimat och allas lika värde fortsätter med hjälp av dramapedagoger och/eller danspedagoger i samtliga årskurser. I årskurs 7 har vi genomfört aktiviteter för att man ska lära känna sina nya klasskompisar, de har till exempel varit på friluftsbasen Karlslund, ”Upp i rök” med mera. Tillsammans med föräldraföreningen tittar vi på möjligheten att under våren kunna förstärka med extern föreläsare som kan inspirera och motivera eleverna. Det återkommer vi med.

Även under detta året har eleverna via elevrådet på skolan engagerat sig i Musikhjälpen. Elevrådets styrelse har varit i Lund för att lämna in pengar (5882 kr) på plats som eleverna på skolan samlat in. Gänget som arbetat med FLL (First Lego League) var och tävlade i Malmö. De vann turneringen och skickades vidare till Oslo. Väl i Oslo vann man första pris i Kärnvärden, kom på andra plats i Projekt och forskningsdelen och nominerades i både Teknikpris och Championspris. Ett fantastiskt resultat av eleverna att hamna bland de fem främsta lagen av de 49 bästa lagen i Skandinavien.

På skolan vill vi följa upp utvecklingssamtalen då vi under hösten påbörjat arbetet med IST Lärande och dess dokumentationssystem. Vi önskar att ni som vårdnadshavare tar er tiden att fylla i en enkät med några frågor för att vi ska få er upplevelse av samtalet.

Under januari månad kommer vi att ha Öppet hus måndagen den 21 januari mellan 17.00-19.00 där vi bjuder in elever från åk 6 och er föräldrar.

En påminnelse om att undvika ledighet från skolan under terminen och använda sig av lov eller helgdagar. För åk 9 ges ej ledighet under perioden för nationella prov.

Vi vill önska er, elever och föräldrar, en riktig god jul och ett gott nytt år!
Skolan börjar igen den 8 januari 2019 enligt ordinarie schema.

Vänliga hälsningar

Robert Eriksson, rektor, robert.eriksson@vaxjo.se
Cecilia Widqvist, biträdande rektor, cecilia.widqvist@vaxjo.se
Magdalena Grügiel Martina, biträdande rektor, magdalena.martina@vaxjo.se

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 december 2019