Sommarbrev

Nu går läsåret mot sitt slut och snart väntar ett härligt sommarlov. Vi vill passa på att sammanfatta vårterminen på Fagrabäckskolan och även berätta vad som kommer att hända avslutningsveckan och på skolavslutningen den 14 juni.

Under vårterminen har vårt arbete med trygghet och trivsel på skolan fortsatt, vi upplever att det finns ett lugn och studiefokus både under lektionstid och i korridorer. När det sker saker arbetar vi med hjälp av mentorer, elevstödjare och vårdnadshavare att lösa de händelser som uppstår. Vi följer noga elevernas resultat och generellt sett ser vi goda resultat från höstterminen i årskurs 9 och vi hoppas på ytterligare förbättring med vårterminens betyg. Även i årskurs 7 och 8 ser vi goda resultat - det finns fortfarande skillnader mellan olika grupper, vi jobbar med att få den här positiva förändringen att nå alla grupper på skolan. Efter eleverna slutat fortsätter lärarnas kvalitetsarbete, där analyser av resultat på skolan är i fokus och nya målsättningar skapas för att öka kvalitén på Fagrabäckskolan.

Händelser och aktiviteter under terminen
Under vårterminen har vi haft flera aktiviteter som gett positiva erfarenheter. Elever i årskurs 9 har verkligen gjort sitt bästa med de nationella proven, de har tränat på dans med dansklubben Swing och många har haft friluftsdag på Karlslunds friluftsbas. I årskurs 7 har eleverna haft fokus på hälsa på temadagarna. Årskurs 8 har haft prao på en rad olika företag och fått många positiva omdömen från arbetsplatser runt om i Växjö.

Vårt FLL-gäng, de elever som på elevens val har arbetat med First Lego League, har tävlat i världsmästerskapen i USA även detta år med ett fantastiskt resultat på en tredjeplats i presentation av forskningsdelen. De kvalificerade sig till USA efter att ha tävlat och gått vidare först i Malmö och därefter i Oslo. Ett stort tack till de företag som bidrog så att resan kunde bli av! Till detta har även elever medverkat i matematiktävlingen PytagorasQuest med vinst i regionen och vidare tävlingar i Malmö med goda resultat.

Digitala verktyg
Eleverna i årskurs 7 och 8 får ha sina Chromebookdatorer hemma över sommaren.
Eleverna i årskurs 9 ska lämna in sina Chromebooks med tillhörande laddare och fodral under sista skolveckan.
Vi har under året fortsatt vårt arbete med att använda dokumentationsverktyget IST-lärande, vilket kommer att fortgå under kommande läsår, där du som vårdnadshavare kan följa ditt barns utveckling.

Läsåret 2019/2020
Även nästa läsår är barnkullarna i vårt upptagningsområde något färre i blivande årskurs 7 jämfört med årskurs 9 som slutar, det gör att vi minskar med en klass på skolan och att vi blir cirka 600 elever till hösten. I praktiken blir vi två klasser färre i Fagrabäckskolans lokaler, men NoT-inriktningen ökar med en klass i blivande årskurs 7 - där blir nu samtliga tre årskurser treparallella.

På grund av detta kommer vi behöva göra vissa förändringar bland lärarna, men vår målsättning är att eleverna ska få fortsätta med sin nuvarande lärare så långt det är möjligt. Vi har någon lärare som går i pension, någon kommer tillbaka från föräldraledighet och någon som går vidare till annan arbetsplats. Närmare höstterminsstarten kommer vi via mentorerna kunna ge mer information om vilka som undervisar i respektive klass nästa läsår.

Cecilia Widqvist, biträdande rektor med ansvar för NoT, har fått en ny tjänst som rektor på Teleborg Centrumskolan och börjar där i augusti. Rekrytering av ny biträdande rektor är igång och vår förhoppning att en ny person är på plats i mitten av september. Rekryteringen leds av områdeschef Gunilla Gustafson. Ansvarsfördelningen mellan oss tre rektorer återkommer vi med till hösten då vi har fördelat uppdraget. I uppstarten av terminen kommer Robert och Magdalena att dela på Cecilias nuvarande ansvarsområde och Magdalena kommer att vara ansvarig för eleverna på NoT.

Avslutningsveckan och skolavslutningen
Under sista veckan kommer vi ha olika aktiviteter som mentorn kommer informera sin klass om. Vi hoppas att det fina vädret håller i sig till skolavslutningen den 14 juni, som startar runt klockan 08.45, så att vi kan vara ute – då är alla som vill och kan är välkomna! Vid sämre väder och regn kommer vi vara inomhus och då har vi begränsat med plats och endast vårdnadshavare till årskurs 9 kan vara med. Vi kommer att besluta detta samma morgon och har inte möjlighet att meddela om avslutningen hålls ute eller inne, vilket vi hoppas att ni har förståelse för.
Eleverna börjar klockan 08.10 denna dag och bussarna går hem klockan 10.50. Betygen kommer inte delas ut på avslutningsdagen, de kommer som förra året skickas med post till elevens folkbokföringsadress efter skolavslutningen.

Avslutningsvis vill vi tacka alla elever som har gjort ett fantastiskt jobb tillsammans med lärare och föräldrar.
Vi vill också tacka föräldraföreningen för att på ett bra sätt bidragit till skolans utveckling.

Vi önskar alla en riktigt härlig och skön sommar, och eleverna i årskurs 9 önskar vi lycka till i framtiden!
Nuvarande årskurs 7 och 8 är välkomna till ett nytt läsår med skolstart torsdagen den 15 augusti klockan 08.10 i sina hemklassrum.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 december 2019