Om Fagrabäckskolan

Fagrabäckskolan är en 7–9-skola med cirka 610 elever och totalt 27klasser. Skolan arbetar med mottot "allt lärande utmanar". Vi är en mångkulturell skola med elever från hela världen, här går elever som bor på landet och i flera av stadens bostadsområden.

Skolan arbetar utifrån åtta arbetslag, två i årskurs 7, två i årskurs 8, två i årskurs 9 och två på Not-inriktningen samt en resursenhet, M12. Utvecklings- och förbättringsarbete sker systematiskt och kontinuerligt av åtta utvecklingsledare i respektive arbetslag tillsammans med skolledningen.

På skolan arbetar 80 lärare, speciallärare, elevstödjare och språkstödjare. På skolan finns två skolsköterskor, en kurator, en studie- och yrkesvalslärare, en vaktmästare, It-tekniker och en bibliotekarie. Mitt i skolan ligger en fritidsgård som är öppen och bemannad med minst två fritidsledare hela skoldagen. De har också öppet kvällar, helger och lov. Det finns också en fritidsgård på Teknikum för Not-inriktningens elever.

Fagrabäckskolans gemensamma målsättning

Elever som lämnar Fagrabäckskolan kännetecknas av kreativitet, ansvarstagande och självtillit. Fagrabäckskolan präglas av delaktighet och ansvar för vår gemensamma trygghet och miljö. Alla på skolan är medskapare av sitt eget och andras lärande och utmanar sig själva för att möta framtiden i en föränderlig värld

Inriktning

Fagrabäckskolan har en Natur- och Teknikinriktning, NoT, med 3 klasser i varje årskurs. Den största delen av undervisningen är förlagd på en nybyggd paviljong på Teknikum. Undervisning i slöjd, idrott och naturvetenskapliga ämnen bedrivs i Teknikums lokaler. På Teknikum finns också matsal och Nots egen fritidsgård. På Fagrabäckskolan har eleverna språkval, hem- och konsumentkunskap och musik. På Not-inriktningen ska eleverna bli intresserade av och/eller fördjupa sig i naturvetenskapliga och tekniska ämnen och sedan välja det som yrke i framtiden. NoT samarbetar med teknikföretag såsom Saab/combitech. NoT samverkar också med Teknikum i olika projekt och gemensamma aktiviteter för elever och lärare.

Digitalisering

Fagrabäckskolan ligger långt fram med digitalisering av undervisningen och alla elever har varsin chromebook. Skolan jobbar med Google Classroom och alla klasser och varje undervisningsgrupp har ett eget classroom där de får planering, uppgifter och lektionsupplägg av sin undervisande lärare. Skolan har digitala läromedel i alla ämnen förutom moderna språk samt hem- och konsumentkunskap.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 augusti 2019
Förskola och skola