Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Furutåskolan

På Furutåskola vill vi att varje elev ska känna trygghet och trivsel, vara i en lärande miljö arbetar vi för att väcka eleverna lust, engagemang, nyfikenhet och kreativitet. Varje elev ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och känna tilltro till sin egen förmåga. På vår skola är alla lika mycket värda.