Om Furutåskolan

Furutåskolan är belägen i norra delen av stadsdelen Teleborg. Furutåskolan har cirka 230 elever fördelade på en förskoleklass och 9 klasser i årskurs 1–6.

Eleverna erbjuds heldagsomsorg där förskollärare, fritidspedagoger, barnskötare och grundskollärare tar ett gemensamt ansvar för barnens utveckling och lärande. Barnen är indelade i åldershomogena klasser, men med goda möjligheter till samverkan i åldersblandade grupper.

Våra ledstjärnor är:

  • På vår skola vill vi att varje elev ska känna trygghet och trivsel
  • I en lärande miljö arbetar vi för att väcka eleverna lust, engagemang, nyfikenhet och kreativitet
  • Varje elev får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och känna tilltro till sin egen förmåga
  • Här är alla lika mycket värda
Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 augusti 2019
Förskola och skola