Om Furutåskolan

Furutåskolan är belägen i norra delen av stadsdelen Teleborg. Furutåskolan har cirka 230 elever fördelade på en förskoleklass och 9 klasser i årskurs 1–6.

Eleverna erbjuds heldagsomsorg där förskollärare, fritidspedagoger, barnskötare och grundskollärare tar ett gemensamt ansvar för barnens utveckling och lärande. Barnen är indelade i åldershomogena klasser, men med goda möjligheter till samverkan i åldersblandade grupper.

Våra ledstjärnor är:

 • På vår skola vill vi att varje elev ska känna trygghet och trivsel
 • I en lärande miljö arbetar vi för att väcka eleverna lust, engagemang, nyfikenhet och kreativitet
 • Varje elev får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och känna tilltro till sin egen förmåga
 • Här är alla lika mycket värda

Kontakt

 • Furutåskolan

  Expedition

  0470-432 82

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Furutåvägen 49, Växjö

  Postadress

  Växjö kommun

  Furutåskolan

  Box 1222, 351 12 Växjö

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 januari 2020
Förskola och skola