Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län. Brandrisk råder i skog och mark. Open burning prohibition order applies. Es gilt ein allgemeines Feuerverbot. سريان أمر حظر إشعال النار

Stäng meddelande

Föräldraförening

Skolan har en samrådsgrupp som består av två föräldrarepresentanter från varje klass samt personalrepresentanter och skolledning. Föräldrarepresentanterna utses vid läsårets första klassmöte.

Samrådsgruppen fungerar som en rådgivande instans och länk mellan skola och hem. Gruppen träffas ett par gånger per termin för att informera om och diskutera aktuella händelser, aktiviteter och frågeställningar i syfte att utveckla verksamheten och skapa en trygg och stimulerande skolmiljö.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 maj 2019
Förskola och skola