Välkommen på informationsmöte om Gemla skola

Den 25 januari klockan 18.00 är du välkommen till digitalt informationsmöte om Gemla skola. Vi kommer att informera om skolans, förskoleklassens och fritidshemmets verksamheter.

Lärare i förskoleklass och i fritidshemmet är med samt skolsköterska och rektor.

Mötet sker digitalt över Teams. Länk till annan webbplats.

Kontakter

Senast uppdaterad: 14 februari 2022