Distansundervisning för årskurs 4 och 5 på Gustavslundskolan

På grund av en utökad smittspridning kommer elever i årskurs 4 och 5 på Gustavslundskolan att ha distansundervisning under perioden den 25-28 januari 2022.

Distansundervisningen sker i realtid och eleverna ska delta i undervisningen hemifrån. Övriga årskurser fortsätter med närundervisning på skolan som vanligt, då vi inte har en omfattande smittspridning där.

Hur kommer det fungera?

Distansundervisningen är organiserad utifrån att varje enskild elev följer ordinarie schema och kopplar upp sig via sin ipad från sitt hem. Om eleven saknar uppkoppling i hemmet kan ni kontakta respektive klassföreståndare, så ser vi över en lösning för just er.
Om elev behöver hämta något skolmaterial på skolan för att delta i undervisningen, kontakta klassföreståndare.

Vård av barn

Vårdnadshavare som behöver vara hemma med barn som har distansundervisning kan ansöka om vård av barn via Försäkringskassan.

Vad gäller kring mat?

Under distansundervisningen kommer elever kunna beställa och hämta ut kylda/frysta matlådor.

Beställning av matlådor ska göras senast klockan 12.00 vardagen före avhämtning.
I e-tjänsten anges önskad hämtningsplats samt eventuellt behov av specialkost. Mat för avhämtning är kall eller fryst.

Stöd och hjälp

Om en elev har behov av att komma i kontakt med elevhälsan under distansundervisning kan ni kontakta mentor/klassföreståndare som förmedlar vidare kontakter.
Om det finns elever som har särskilda skäl för att vistas i skolan kommer de att kunna göra det under perioden med distansundervisning. Beslut om detta fattas av rektor och berörda elever och vårdnadshavare kontaktas av respektive mentor/ klassföreståndare.

Nu hjälps vi åt

Under den tid som beslutet gäller förväntar vi oss att eleven bedriver sina studier utifrån skolans schema i realtid samt att eleverna håller social distans. Vi förväntar oss av er som vårdnadshavare att ni håller era barn hemma under denna period. Uppmana barnen att inte träffa andra utanför familjen mer än absolut nödvändigt och avstå gärna från fritidsaktiviteter.

Kontakter

 • Gustavslundskolan

  Expedition

  0470-437 34

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Paradvägen 6, Växjö

  Postadress

  Växjö kommun

  Gustavslundskola

  Box 1222, 351 12 Växjö

  Övrigt

Senast uppdaterad: 14 februari 2022