Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Bibliotek

På Högstorps skola finns ett skolbibliotek. Skolbiblioteket samarbetar med övriga skolan med exempelvis lässtunder och undervisning i källkritik, IT, skolämnena med mera.

På biblioteket kan eleverna på skolan, föräldrar och barn från förskolorna i området låna böcker, få tips på ny litteratur och hjälp att hitta en bok som passar just dem.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 april 2018
Förskola och skola