Kontakta Högstorps skola

Kontaktuppgifter till personal på Högstorps skola.

Frånvaroanmälan

Se Frånvaroanmälan.

Administratör

Ann-Louise Zakrisson
Tel: 0470-417 67
E-post: ann-louise.zakrisson@vaxjo.se

Rektor

Cecilia Wallinder
Tel: 0470-79 62 52
E-post: cecilia.wallinder@vaxjo.se

Skolsköterska

Anette Eriksson-Yngvesson
E-post: anette.eriksson-yngvesson@vaxjo.se

Vaktmästare

Per Olov Sjö
E-post: perolov.sjo@vaxjo.se

Kök

Tel: 0470-417 30

Hus 6/idrott

Tel: 0470-79 62 86

 

Hus 7/Förskoleklass Tallkotten (stängningsfritids)

Tel: 0470-79 62 81

Hus 10/årskurs 4

Tel: 0470-417 67

 

Hus 10/slöjd

Tel: 0470-417 67

 

Hus 10/personalrum

Tel: 0470-79 62 55

Hus 10/morgonfritids

Tel: 0470-79 62 54

Hus 11/årskurs 1

Tel: 0470-79 62 49

 

Hus 12/årskurs 2, förberedelseklass

Tel: 0470-79 62 58

 

Hus 12/speciallärare

Tel: 0470-79 62 57

Hus 13/årskurs 6

Tel: 0470-79 68 30

 

Hus 13/skolbibliotek

Tel: 0470-79 62 82

Hus 14/årskurs 3 och 5

Tel: 0470-79 62 84

 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 april 2018
Förskola och skola