Kontakta Högstorps skola

Kontaktuppgifter till personal på Högstorps skola.

Frånvaroanmälan

Se Frånvaroanmälan.

Administratör

Ann-Louise Zakrisson
Telefon: 0470-417 67
E-post: ann-louise.zakrisson@vaxjo.se

Rektor

Ann-Sofie Sandin Falk
Telefon: 0470-79 62 52
E-post: Ann-Sofie.SandinFalk@vaxjo.se

Skolsköterska

Anette Eriksson-Yngvesson
Telefon: 073-368 76 96
E-post: anette.eriksson-yngvesson@vaxjo.se

Vaktmästare

Per Olov Sjö
E-post: perolov.sjo@vaxjo.se

Kök

Telefon: 0470-417 30

Hus 6/idrott

Telefon: 0470-79 62 86

Hus 7/Förskoleklass Tallkotten (stängningsfritids)

Telefon: 0470-79 62 81

Hus 10/slöjd

Telefon: 0470-417 67

Hus 10/personalrum

Telefon: 0470-79 62 55

Hus 10/morgonfritids

Telefon: 0470-79 62 54

Hus 11/årskurs 3

Telefon: 0470-79 62 49

Hus 12/årskurs 1 och årskurs 4

Telefon: 0470-79 62 58

Hus 12/speciallärare

Telefon: 0470-79 62 57

Hus 13/årskurs 6

Telefon: 0470-79 68 30

Hus 13/skolbibliotek

Telefon: 0470-79 62 82

Hus 14/årskurs 2 och årskurs 5

Telefon: 0470-79 62 84

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2019
Förskola och skola