Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Om Högstorps skola

På Högstorps skola arbetar vi för att eleverna ska bli kreativa, engagerade och utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förmågor. För att uppnå det här behöver eleverna känna trygghet i sig själva och i gruppen. Eleverna känner ansvar för sitt arbete, sina relationer och sin miljö.

Högstorps skola är en F–6-skola med cirka 320 elever. Vi har sex stycken årskurser från förskoleklass till årskurs 6 samt en förberedelseklass. På skolan arbetar förskollärare, fritidspedagoger, lärare och elevstödjare tillsammans för att göra en lärande och trygg undervisning.

Skolan jobbar med teman, förra läsåret fokuserade vi oss på temat Världen och vi och det här läsåret kommer hela skolan att jobba med vår närmiljö och lokalhistora.

Vi har även ett samarbete med Furuby och Åryd skola, där all personal läser och arbetar med ett material om NPF, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, och hur vi ska göra en skolmiljö tillgänglig för alla elever.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 maj 2018
Förskola och skola