Hovshagaskolan

På Hovshagaskolan arbetar vi med elevernas och personalens trygghet och trivsel, elevinflytande och med elevernas positiva kunskapsutveckling. Skolans personal arbetar aktivt med ALIS, aktivt ledarskap i skolan, digitalisering och specialpedagogik för lärande.