Fritidshem

Hovshagaskolan har tre fritidshemsavdelningar, Regnbågen, Solen och Stjärnan som tar emot elever från förskoleklass upp till årskurs 5.

Skolan strävar efter att varje elev känner trygghet och lär sig ta hänsyn och visa respekt i samspelet med andra. För att eleverna ska känna trygghet och visa respekt arbetar vårt fritidshem med den verbala kommunikationen, bemötande och samtalar om känslor. Vår undervisning sker kontinuerligt genom digitala medel.

Föräldrar som arbetar, studerar eller är aktivt arbetssökande har rätt till plats på fritidshem åt sina barn.

Relaterade länkar

Kontakter

Senast uppdaterad: 1 mars 2022