Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledarens uppdrag är att ge eleverna kunskaper och förutsättningar att göra väl underbyggda val till gymnasiet och strävar efter att ge relevant, tydlig och objektiv information.

Studie- och yrkesvägledaren (SYV) på Ingelstad skola heter Catrin Lindström och hjälper eleverna med:

 • att få stöd i valprocessen
 • att skapa motivation
 • att hitta information
 • att kunna fatta beslut

Catrin finns på Teleborg Centrum. Du som vårdnadshavare är välkommen att kontakta studievägledaren om du har frågor som rör ditt barns nuvarande eller framtida studier.

Kontakter

 • Ingelstad skola

  Expedition

  0470-79 68 11

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Gamla Växjövägen 1, Ingelstad

  Postadress

  Växjö kommun

  Ingelstad skola

  Gamla Växjövägen 1, 355 72 Ingelstad

  Övrigt

Senast uppdaterad: 1 mars 2022