Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledarens uppdrag är att ge eleverna kunskaper och förutsättningar att göra väl underbyggda val till gymnasiet och strävar efter att ge relevant, tydlig och objektiv information.

Studie- och yrkesvägledaren (SYV) på Ingelstad skola heter Catrin Lindström och hjälper eleverna med:

  • att få stöd i valprocessen
  • att skapa motivation
  • att hitta information
  • att kunna fatta beslut

Catrin finns på Teleborg Centrum. Du som vårdnadshavare är välkommen att kontakta studievägledaren om du har frågor som rör ditt barns nuvarande eller framtida studier.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 maj 2019
Förskola och skola