Distansundervisning för åk 5 och 6 på Ingelstad skola

På grund av en utökad smittspridning i årskurs 5 och 6 och utifrån rekommendation från smittskyddsläkaren i Region Kronoberg kommer elever i årskurs 5 och 6 på Ingelstad skola ha distansundervisning under perioden den 11–12 maj 2021.

Distansundervisningen sker i realtid och eleverna ska delta i undervisningen hemifrån. Övriga årskurser fortsätter med närundervisning på skolan som vanligt, då vi inte har en omfattande smittspridning där.

Hur kommer det fungera?

Distansundervisningen är organiserad utifrån att varje enskild elev följer ordinarie schema och kopplar upp sig via sin Chromebook från sitt hem. Om eleven saknar uppkoppling i hemmet kan ni kontakta med respektive klassföreståndare, så ser vi över en lösning för just er.
Om elev behöver hämta något skolmaterial på skolan för att delta i undervisningen, kontakta klassföreståndare.

Vad gäller kring mat?

Under distansundervisningen kommer elever kunna beställa och hämta ut kylda/frysta matlådor. Det kommer finnas avhämtningsplatser vid Katedralskolan, Kungsmadskolan och Teknikum i Växjö samt i Braås, Gemla, Ingelstad, Lammhult och Rottne.

Beställning av matlådor sker via denna länk och ska göras senast kl. 12 den 11 maj för uthämtning onsdag 12 maj mellan kl. 11-15 på Ingelstad skola. Länken kommer också att läggas upp på skolans hemsida. I e-tjänsten anges önskad hämtningsplats samt eventuellt behov av specialkost. Det är möjligt att hämta upp två portioner vid samma tillfälle. Exakta platser och utlämningstider hittar ni också i länken ovan.

Stöd och hjälp

Om en elev har behov av att komma i kontakt med elevhälsan under distansundervisning kan ni kontakta mentor/klassföreståndare som förmedlar vidare kontakter.
Om det finns elever som har särskilda skäl för att vistas i skolan kommer de att kunna göra det under perioden med distansundervisning. Beslut om detta fattas av rektor och berörda elever och vårdnadshavare kontaktas av respektive mentor/ klassföreståndare.

Nu hjälps vi åt

Under den tid som beslutet gäller förväntar vi oss att eleven bedriver sina studier utifrån skolans schema i realtid samt att eleverna håller social distans. Vi förväntar oss av er som vårdnadshavare att ni håller era barn hemma under denna period. Uppmana barnen att inte träffa andra utanför familjen mer än absolut nödvändigt och avstå gärna från fritidsaktiviteter.

Vid sjukdom ber vi er rapporterar in detta till skolan och att kontakt tas med hälso- och sjukvården för testning vid infektionssymtom. Om elev får positivt svar på PCR-test för covid-19 ber vi er meddela skolan. Då distansundervisningen avslutas i samband med Kristi Himmelsfärdshelg ber vi er att även höra av er till rektor vid insjuknande under helgen. Det är aktuellt smittläge för elever och
personal som avgör om eleverna kan återgå till närundervisning den 17/5.

Om ni önskar mer information hänvisar vi er till klassföreståndare eller skolledningen.
Skolledningen

Kontakter

 • Ingelstad skola

  Expedition

  0470-79 68 11

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Gamla Växjövägen 1, Ingelstad

  Postadress

  Växjö kommun

  Ingelstad skola

  Gamla Växjövägen 1, 355 72 Ingelstad

Senast uppdaterad: 10 maj 2021