Fritidshem

Ingelstad skola har två fritidshemsavdelningar, Myran och Pirayan.

På Ingelstads fritids utbildar vi eleverna utifrån läroplanens mål i samspel med skola och vårdnadshavare. Vi ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende. Vårt jobb är till stor del situationsstyrt och utgår från elevernas intresse och behov. Vi har respekt för varje individ och arbetar utifrån en demokratisk värdegrund som ger ansvarstagande självständiga individer med en meningsfull fritid. Tillsammans skapar vi en trygg och lärorik miljö för barnen att utvecklas i, som möjliggör att de kan nå mesta möjliga kunskap.

Skolan strävar efter att varje elev känner trygghet och lär sig ta hänsyn och visa respekt i samspelet med andra. För att eleverna ska känna trygghet och visa respekt arbetar vårt fritidshem med den verbala kommunikationen, bemötande och samtalar om känslor. Vår undervisning sker genom digitala medel.

Öppettider

Ingelstad fritids öppnar kl. 06:00 och stänger kl. 18:00.

Frukost: kl. 7:30.

Fritids: 13:10-18:00 (sammanslagning kl. 16:30 på Myran, måndag-torsdag och 15:00 på fredagar).

Föräldrar som arbetar, studerar eller är aktivt arbetssökande har rätt till plats på fritidshem åt sina barn.

Relaterade länkar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 april 2018
Förskola och skola