Sammanhållen journalföring

Elevhälsans medicinska insats i Växjö kommun har sammanhållen journalföring tillsammans med Region Kronoberg. Genom samarbetet får även Region Kronoberg möjlighet att ta del av elevhälsans uppgifter.

Sammanhållen elevhälsojournal

Journalsamarbetet innebär att skolsköterskor och skolläkare ges möjlighet att ta del av barnets uppgifter i Region Kronobergs patientjournal, till exempel tillgång till information om provresultat, mediciner och behandlingar.

Sammanhållen journalföring finns för att göra vården säkrare och smidigare både för dig som patient och för vårdgivaren. Men du har alltid möjlighet att stå utanför sammanhållen journalföring genom att spärra dina journaler.

Spärra uppgifter

Man måste inte vara med i sammanhållen journalföring. Enligt patientdatalagen har man rätt att spärra möjligheten till sammanhållen journalföring, men då ansvarar man själv för att informera vårdpersonal om sådant som kan påverka behandlingen. Vårdnadshavare har inte rätt att spärra sina barns journaler. I takt med stigande ålder och mognad kan dock barn under 18 år få rätt att själva spärra sina journaler. Mer information om sammanhållen journalföring finns att läsa på 1177s webbplats. Länk till annan webbplats.

Följande enheter publiceras inte i den sammanhållna journalföringen.

 • Auroramottagningen
 • Barn och ungdomspsykiatriska kliniken
 • Infektionskliniken sprututbyte
 • Friskolorna i Växjö kommun
 • Kvinnokliniken Växjö - diagnoser före Cosmic (2004)
 • Rättspsykiatriska regionkliniken
 • SESAM-mottagningen sekretess Växjö
 • STI-mottagning Växjö
 • Ungdomsmottagningen sekretess Växjö
 • Ungdomsmottagningen sekretess Ljungby
 • Navet

Hur behandlas mina uppgifter?

Växjö kommun följer gällande dataskyddslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring eller begränsning av dina personuppgifter.

Läs mer om hur Växjö kommun behandlar dina personuppgifter efter dataskyddsförordningen (GDPR) Öppnas i nytt fönster.

Läs din journal via nätet på webbplatsen 1177.se Länk till annan webbplats.

Relaterade länkar

Kontakter

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 december 2021
Förskola och skola