Om IB

International Baccalaureate, IB, är en internationell utbildning som finns över hela världen. Våren 2014 etablerades IB som kandidatskola i Växjö på Teleborg Centrum och är sedan 2019 en egen högstadieskola. IB i Växjö är en auktoriserad IB World School.

IB-skolorna i världen delar ett globalt engagemang och brinner för utbildning med hög kvalitet. Utbildningen syftar till att låta eleverna göra kopplingar mellan studierna och samhället.

IB understryker intellektuell utmaning och ger ett ramverk för inlärning som uppmuntrar studenterna att bli kreativa, kritiska och reflekterande tänkare.

Vår filosofi
Vi strävar efter att utveckla undersökande, utforskande och kommunikativa ungdomar. På IB ska eleverna bli medvetna om sin egen kunskapsutveckling och utveckla sin förmåga att arbeta med problemlösning i olika former och på olika sätt. En viktig del av IB:s pedagogik är att ge ungdomarna insikt och förståelse för omvärlden både lokalt och globalt.

Både teoretiska och praktiska ämnen samverkar till att utveckla elevernas kreativitet och personliga utveckling. Vårt mål är att ungdomarna ska bli aktiva, engagerade och ständigt nyfikna på att lära sig.

Att gå på IB innebär att

  • Du får en ökad förståelse för din omvärld lokalt och globalt
  • Du får arbeta problembaserat och ämnesövergripande
  • Du får en utbildning som utvecklar din förmåga att kommunicera både på engelska och svenska
  • Du får en bra grundläggande internationell utbildning om du längre fram vill studera utomlands
  • Du är väl förberedd för att till exempel studera vidare på IB:s Diplomaprogram på gymnasiet


Det är inte möjligt att söka till IB för blivande år 7.
TC kommer inte ha någon klass i år 7 kommande läsår 22/23.

Senast uppdaterad: 5 januari 2022
Förskola och skola