Så här arbetar vi på IB

En viktig del av IB:s pedagogik är att ge ungdomarna insikt och förståelse för omvärlden både lokalt och globalt.

Vi strävar efter att utveckla undersökande, utforskande och kommunikativa ungdomar. På IB ska eleverna bli medvetna om sin egen kunskapsutveckling och utveckla sin förmåga att arbeta med problemlösning i olika former och på olika sätt.

Både teoretiska och praktiska ämnen samverkar till att utveckla elevernas kreativitet och personliga utveckling. Vårt mål är att ungdomarna ska bli aktiva, engagerade och ständigt nyfikna på att lära sig.

Läroplaner

På TC läser eleverna i våra IB-klasser enligt både svensk läroplan - LGR 11 och IB:s internationella läroplan för Middle Years Programme – MYP. Eleverna får betyg både enligt LGR 11 och enligt IB:s kunskapskrav.

Språk

IB är en internationell utbildning som finns över hela världen. Undervisningsspråket hos oss på TC är lika delar engelska och svenska.

Ämnen

IB-utbildningen har ett ämnesövergripande arbetssätt och kombinerar flera ämnen i LGR 11.

  • Middle Years Programme – MYP har åtta ämnesområden:
  • Language and literature (Svenska)
  • Language acquisition (Engelska)
  • Mathematics (Matematik)
  • Sciences (NO)
  • Individuals and societies (SO)
  • Design (Slöjd & Teknik)
  • Arts (Bild & Musik)
  • Physical and Health education (Idrott och hälsa samt hem- och konsumentkunskap)
  • Du läser dessutom ytterligare ett språk (tyska, franska eller spanska).
Senast uppdaterad: 8 november 2021