Så här arbetar vi på IB

En viktig del av IB:s pedagogik är att ge ungdomarna insikt och förståelse för omvärlden både lokalt och globalt.

Vi strävar efter att utveckla undersökande, utforskande och kommunikativa ungdomar. På IB ska eleverna bli medvetna om sin egen kunskapsutveckling och utveckla sin förmåga att arbeta med problemlösning i olika former och på olika sätt.

Både teoretiska och praktiska ämnen samverkar till att utveckla elevernas kreativitet och personliga utveckling. Vårt mål är att ungdomarna ska bli aktiva, engagerade och ständigt nyfikna på att lära sig.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 december 2019
Förskola och skola