Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledarens uppdrag är att ge eleverna kunskaper och förutsättningar att göra väl underbyggda val till gymnasiet. Vi strävar efter att ge relevant, tydlig och objektiv information, vi har eleven i centrum och anpassar vägledningsinsatserna efter elevens behov. Studievägledaren är en resurs i elevhälsoteamet.

Studie- och yrkesvägledaren (SYV) på Lammhults skola heter Sofie Lööf. Hon hjälper eleverna med:

  • att få stöd i valprocessen
  • att skapa motivation
  • att hitta information
  • att kunna fatta beslut

Du som vårdnadshavare är välkommen att kontakta studievägledaren om du har frågor som rör ditt barns nuvarande eller framtida studier.

Sofie finns på Lammhults skola på torsdagar klockan 09-15. Övrig tid nås hon på telefon och mejl.

Kontakter

Senast uppdaterad: 8 november 2021