Informationsbrev till vårdnadshavare

Områdeschef Anders Tjäder informerar om ny skolledning vid Lammhult skola.

Anna-Karin Höjer kommer att sluta som rektor i samband med avslutningen av terminen. Olof Westeson, som idag är biträdande rektor, kommer fram till att ny rektor är tillsatt vara tillförordnad rektor på Lammhult skola.

Informationsbrevet finns i länken nedan.

 

Relaterade dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 juni 2018