Välkomna till digitalt föräldramöte för vårdnadshavare till elever i åk. F-3

Onsdag 1 september klockan 18.00-20.30 bjuder vi in vårdnadshavare till elever i årskurs F-3 till digitalt föräldramöte.

Länk till föräldramötet har skickats ut till era e-postadresser från rektor och klasslärare.

Program för kvällen

  1. Rektor hälsar vårdnadshavare i åk. F-3 välkomna samt information
  2. Klasslärarna för respektive årskurs informerar om läsårets arbete via separat länk.
  3. Information om fritidshemmets verksamhet för berörda vårdnadshavare via separat länk.

Ni vårdnadshavare är viktiga för era barns utbildning och skolgång. Vår förhoppning är därför att så många som möjligt av er vårdnadshavare deltar på föräldramötet.

Vi ser fram emot ett spännande och givande läsår tillsammans med er och era barn.

Rektor och personal på Lammhults skola F-3

Kontakter

Senast uppdaterad: 31 augusti 2021