Lillestad grundsärskola

På Lillestad grundsärskola går 38 elever uppdelade på sex klasser. Klasserna är sammansatta av elever från årskurs 1–3 och 4–6. Undervisningen utgår från grundsärskolans läroplan där eleverna kan uppnå fem godkända betygssteg A–E. Vi delar i dagsläget lokaler med Lillestad grundskola vilket ger oss förutsättningar för samarbete och våra elever möjlighet att vara del av ett större sammanhang.

Alla elever som går hos oss erbjuds skolskjuts till och från skolan. Före och efter skolan finns möjlighet att gå på någon av våra tre fritidsavdelningar, Hajen, Delfinen och Valen.

Vår strävan är att alla elever ska möta en lärmiljö anpassad utefter sina förmågor. Med hänsyn tagen till individuella förutsättningar bildar vi en stark gemenskap i gruppen. Tillsammans skapar vi trygghet, trivsel och kunskapsutveckling. Vår målsättning är att eleverna utvecklar en stark tilltro till den egna förmågan och att vi lyckas väcka en livslång lust till lärande och utveckling.

Vi jobbar i mindre klasser med god tillgång till personal för att alla elever ska bli väl bemötta i sitt lärande och sociala utveckling. Vi är måna om att vara tydliga och strukturerade så att alla elever får en känsla av sammanhang och kan leva upp till de förväntningar som finns. Vi vill att våra elever är delaktiga i sitt eget lärande och därför är elevernas åsikter en viktig del i vårt planeringsarbete.

Till stöd i sitt skolarbete har alla elever en egen iPad som eleven tar ansvar för under skoldagen. Våra digitala lärverktyg ger oss ökade möjligheter att skapa en stimulerande och stödjande undervisning.

Under sommaren 2018 kommer hela verksamheten att flytta till nya lokaler på Ljungfälleskolan. Vi kommer då vara tre verksamheter som samsas i lokalerna och vi ser fram emot ett givande samarbete med Ljungfälle grundskola och Ljungfälle grundsärskola.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 maj 2018
Förskola och skola