Pulshöjande aktiviteter på Lillestadskolan

Lillestadskolan har startat upp ett projekt med fler pulshöjande aktiviteter under skoldagen. Forskning visar att pulshöjande aktiviteter förbättrar inlärningen och höjer skolresultaten. Skolans syfte med den här satsningen är ökad måluppfyllelse och ökat välbefinnande.

Under höstterminen har alla klasser och fritids haft två planerade rörelseaktiviteter per vecka, ca 10-20 min/tillfälle och det har slagit väl ut. Nu har vi därför startat upp ett pulsprojekt i åk 4-6 där vi använder pulsband för att utveckla, inspirera och för att eleverna ska lära sig ligga i rätt pulszon (60-80% av maxpuls). Under vårterminen kommer åk 5 att vara testpiloter. Vi har även ett samarbete med särskolan.

Vill du ha mer information eller har frågor kring projektet, kontakta vår idrottslärare Marie Ivarsson,

Kontakter

 • Lillestadskolan

  Expedition

  0470-436 73

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Gamla Norrvägen 54, Växjö

  Postadress

  Växjö kommun

  Lillestadskolan

  Box 1222, 351 12

  Övrigt

Senast uppdaterad: 14 februari 2022