Om Lillestadskolan

På Lillestadskolan tar alla ansvar för sin kunskapsutveckling, för varandra och för vår gemensamma miljö. Vi arbetar för goda relationer och trygghet som utgör grunden för att uppnå hög måluppfyllelse.

På Lillestadskolan arbetar vi för att eleverna ska få fler pulshöjande aktiviteter under skoldagen. Forskning visar att pulshöjande aktiviteter förbättrar inlärningen och höjer skolresultaten. Skolans syfte med det här arbetet är ökad måluppfyllelse och välbefinnande.

Lillestadskolan är en F–6-skola med cirka 300 elever. På Lillestadskolan har vi höga förväntningar på alla elever, stöttning i hur elever ska gå tillväga för att utvecklas i sitt lärande och en undervisning präglad av interaktion i klassrummet. Vi tror att detta arbete ska leda till ett ökat engagemang och inflytande hos eleverna, ökad trygghet och trivsel samt en tydligare helhet i lärandet så att vi når högre kunskapsutveckling och förbereder eleverna på bästa sätt för livet efter grundskolan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 februari 2019
Förskola och skola