Fritidshem

Lillestadskolans fritidshem har tre avdelningar: förskoleklassens fritidshem, Diamanten och Safiren. Diamanten tar emot elever från årskurs 2–3 och Safiren tar emot elever från årskurs 1 och årskurs 4. Förskoleklassen har en egen avdelning.

Skolan strävar efter att varje elev känner trygghet och lär sig ta hänsyn och visa respekt i samspelet med andra. För att eleverna ska känna trygghet och visa respekt arbetar vårt fritidshem med den verbala kommunikationen, bemötande och samtalar om känslor. Vår undervisning sker genom digitala medel.

Vårdnadshavare som arbetar, studerar eller är aktivt arbetssökande har rätt till plats på fritidshem åt sina barn.

Relaterade länkar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 april 2018
Förskola och skola