Fritidshem

Lillestadskolans fritidshem har fyra avdelningar: Rubinen, Diamanten, Smaragden och Safiren. Skolan strävar efter att varje elev känner trygghet och lär sig ta hänsyn och visa respekt i samspelet med andra. För att eleverna ska känna trygghet och visa respekt arbetar vårt fritidshem med den verbala kommunikationen, bemötande och samtalar om känslor. Vår undervisning sker genom digitala medel.

Diamanten: Ingång A. Här går elever från F-2. Telefonnummer: 0470- 41104 SMS: 070-99 12 749

Kristallen: Ingång H. Här går elever från 3-6. Telefonnummer: 0470-43675 SMS: 070-9912748

Rubinen: Ingång Q. Här går elever från F-2. Telefonnummer: 0470- 41101 SMS: 070-99 12 738

Smaragden: Ingång R. Här går elever från F-2. Telefonnummer: 0470-41101 SMS: 070-99 12 738

Öppning och stängning på fritids sker i ingång A. Morgonfritids öppnar 06:30. Frukost serveras 07:30-07:50.

Stängningsfritids på Diamanten är 16:30-18:00.

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 januari 2019
Förskola och skola