Ljungfälle grundsärskola

Ljungfälle grundsärskola består av två verksamhetsdelar: A-H och O-Z.

Grundsärksolan A-H

A-H har cirka 40 elever i årskurs 1-6, fördelade på åtta ålderblandade klasser, 1-3 och 4-6. Fritidsverksamheten är uppdelad på tre avdelningar: Delfinen, Valen och Hajen.

Grundsärskolan O-Z

På O-Z finns det runt 60 elever i årskurs 1-9, fördelade på nio åldersblandade klasser. I vår Petö-klass bedrivs även gymnasiesärskola. Fritidsverksamheten är uppdelad på sex avdelningar: Norrskenet, Molnet, Regnbågen, Stjärnfallet, Snöflingan och Solstrålen.

Om grundsärskolan

Eleverna på grundsärskolan läser utifrån grundsärskolans eller träningsskolans kursplaner alternativt en kombination av dessa.

Alla människor är unika och har olika förmågor, förutsättningar och behov. Vår strävan är att alla elever ska möta en lärmiljö anpassad utefter sina förmågor. Med hänsyn tagen till individuella förutsättningar bygger vi en stark gemenskap i grupperna. Tillsammans skapar vi trygghet, trivsel och kunskapsutveckling. Vår målsättning är att eleverna utvecklar en ökad självständighet, en stark tilltro till den egna förmågan och att vi lyckas väcka en livslång lust till lärande och utveckling.

Vi jobbar i mindre klasser/grupper med god tillgång till personal för att alla elever skall bli väl bemötta i sitt lärande och sociala utveckling. Vi är måna om att vara tydliga och strukturerade så att alla elever får en känsla av sammanhang och kan leva upp till de förväntningar som råder. Vi vill att våra elever är delaktiga i sitt eget lärande och därför är elevernas åsikter en viktig del i vårt planeringsarbete. Våra digitala lärverktyg ger oss ökade möjligheter att skapa en stimulerande och stödjande undervisning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 maj 2020
Förskola och skola