Om Ljungfälleskolan

Ljungfälleskolan är en F–6-skola med cirka 350 elever belägen på Teleborg i Växjö. Vår stora fina skolgård inbjuder till lek och rörelse.

Tillsammans skapar vi en trygg, trivsam och välkomnande miljö för elever och personal vilket ger en hållbar verksamhet där man växer och lär för livet. Med ett bemötande som inkluderar respekt och förståelse bygger vi en hållbar skola. Genom att vi kan jobbet är vi förebilder och får barn att växa. Vi är nyfikna, engagerade och har inspiration, vilket gör att Ljungfälleskolan är i ständig utveckling.

Ljungfälleskolan har unika elever och kompetent personal. Vi skapar en skola där alla elever kan nå så långt som möjligt i sin utveckling som person och i sin kunskap i en trygg miljö. Vår undervisning präglas av en tillgänglig lärmiljö som innebär att tillräckliga förutsättningar finns för att skapa lärmiljöer som är pedagogiskt, socialt och fysiskt anpassade för alla elever. Vår undervisning ska bidra till och ge lust för lärande. Det är viktigt för oss att hela tiden utveckla undervisningen så att den stimulerar till kritiskt tänkande, problemlösning, kreativitet, innovation, kommunikation och samarbete.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 augusti 2019
Förskola och skola