Kartläggning

På Mottagningscenter Landningsbana Växjö kartläggs alla nyanlända grundskoleelever i Växjö kommun enligt skolverkets material, steg 1 och 2. Gymnasieelever kartläggs enligt steg 1.

Syftet med kartläggningen är att stödja skolans arbete att planera och anpassa undervisningen till elevens förutsättningar och behov. Under kartläggningen samtalar man kring elevens bakgrund, erfarenheter och kunskap för att göra en bedömning som ligger till grund för årskursplacering, planering av undervisning samt fördelning av undervisningstid.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 mars 2019
Förskola och skola