Kontakta Landningsbanan

Kontaktuppgifter till Mottagningscenter Landningsbana Växjö.

Expedition

Tel: 0470-431 14

Rektor

Kristina Hedenfalk
Tel: 0470-419 18

Skolsköterska

Sara Bolmvik
Tel: 0470-73 46 49

Kurator

Perico Michea
Tel: 0470-432 96

Skolplaceringar/kartläggning

Jenny Cassersjö
E-post: jenny.cassersjo@skola.vaxjo.se

Samordnare studiehandledning

Sven Kastens
E-post: sven.kastens@vaxjo.se

Camilla Gustavsson
E-post: camilla.gustavsson2@vaxjo.se

Frånvaroanmälan/sjukanmälan

Tel: 0470-43114

Sms 070-991 27 55, skriv barnets/elevens namn

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 april 2018
Förskola och skola