Skolplaceringar

Elever som går på Landningsbana Växjö tillhör redan från första dagen en skola i Växjö kommun enligt rutiner för skolplacering. Folkbokföringsadressen avgör vilken skola eleven tillhör. Efter fyra veckor på Landningsbanan börjar eleven ute på respektive skola med placering utefter sin ålder och kartläggning. Familjer med barn i förskoleåldern får hjälp med att ansöka till barnomsorgen.

Innan eleven slutar på Landningsbanan och börjar på sin skola organiseras ett överlämningssamtal med mottagande pedagog. Då delges resultatet av kartläggningen och annan information som är av vikt för planeringen av elevens fortsatta skolgång.

Mottagningscenter Landningsbana placerar också nyanlända elever som kommer från andra kommuner till Växjö kommun. Dessa elever går direkt ut i skola efter ett kort introduktionssamtal där elevuppgifter samlas in. Hänvisning till rätt skola sker enligt utbildningsförvaltningens rutiner för skolplacering.

Ansvarig för skolplacering är Jenny Cassersjö.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 april 2018
Förskola och skola