Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län. Brandrisk råder i skog och mark. Open burning prohibition order applies. Es gilt ein allgemeines Feuerverbot. سريان أمر حظر إشعال النار

Stäng meddelande

Skolplaceringar

Elever som går på Landningsbana Växjö ska tillhöra en skola i Växjö kommun redan från första dagen på landningsbanan enligt skolplacering, ny i Växjö kommun. Efter fyra veckor på Landningsbanan börjar eleven ute på respektive skola med placering utefter sin ålder och kartläggning. Familjer med barn i förskoleåldern får hjälp med att ansöka till barnomsorgen.

Innan eleven slutar på Landningsbanan och börjar på sin skola organiseras ett överlämningssamtal med mottagande pedagog. Då delges resultatet av kartläggningen och annan information som är av vikt för planeringen av elevens fortsatta skolgång.

Mottagningscenter Landningsbana placerar också nyanlända elever som kommer från andra kommuner till Växjö kommun. Dessa elever går direkt ut i skola efter ett kort introduktionssamtal där elevuppgifter samlas in. Hänvisning till rätt skola sker enligt utbildningsförvaltningens rutiner för skolplacering.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 maj 2019
Förskola och skola