Bibliotek

Biblioteket i Nöbbele är ett skolbibliotek, vilket innebär att biblioteket endast är öppet för skolans elever och personal. Skolan använder biblioteket för klassbesök och som arbetsplats för eleverna. Vår bibliotekarie samarbetar även med pedagogerna och möter eleverna i klassrummet gällande begreppet källkritik.

På biblioteket jobbar bibliotekarie Madeleine Andersson.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 augusti 2019
Förskola och skola