Kontakta Nöbbele skola

Kontaktuppgifter till personal på Nöbbele skola.

Frånvaroanmälan

Se Frånvaroanmälan

Rektor

Christian Bjelk
Telefon: 0470-79 68 01
E-post: Christian.Bjelk@vaxjo.se


Biträdande rektor

Kristina Eriksson
Telefon: 0470-79 63 82
E-post: Kristina.Eriksson1@skola.vaxjo.se

Expedition

Expeditionen är belägen på Ingelstad skola i Gula villan

Samordnare

Yvonne Andersson
Telefon: 0470-79 68 11
E-post: Yvonne.Andersson3@vaxjo.se


Skolsköterska

Cecilia Frej
Telefon: 0470-415 88
E-post: Cecilia.Frej@vaxjo.se


Köket

Telefon: 0470-79 65 65

Personalrum

Telefon: 0470-79 65 60


Fritidshem, Förskoleklass

Telefon: 0470-79 65 63

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 november 2018
Förskola och skola