Föräldrasamverkan och samråd

Varje termin väljs två föräldrarepresentanter - en ordinarie och en suppleant - per klass. Dessa ska bevaka klassens intressen och fungera som en naturlig länk mellan skolledning och hem.

En till två gånger per termin hålls föräldrakonferens på Norregårdskolan. Då träffas föräldrarepresentanter, skolledning samt lärarrepresentanter för att diskutera aktuella frågor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 maj 2019
Förskola och skola