Ändring inför skolstarten 13 augusti

Några förändringar har tillkommit i starttider och samlingssal för åk 8 och 9.

Åk 8 och åk 9 träffas direkt i sina hemklassrum imorgon istället för matsalen.

Åk 8 börjar klockan 10.00

Klass

Sal

8A1

A2

8A2

A8

8B

CH

8C

D1

8D1

D6

8D2

D4

8E1

B4

8E2

B3

Åk 9 börjar klockan 10.30


Klass

Sal

9A

A9

9B1

D11

9B2

C4

9C

F4

9D

F3

9E1

C7

9E2

B6 FY

Välkomna imorgon!

Kontakter

Senast uppdaterad: 10 september 2020