Om Norregårdskolan

Norregårdskolan är en 7–9-skola som i dagsläget utbildar cirka 540 elever.

Skolan är indelad i fem arbetslag (A, B, C, D & E) där varje arbetslag har 4-5 klasser. Lärarna i ett arbetslag undervisar huvudsakligen i de klasser som ingår i arbetslaget. Det ger en bra helhetssyn på elevens skolgång och goda förutsättningar till nära relationer. Vi har också en förberedelseklass på Norregårdskolan. Skolan tar huvudsakligen emot elever från Pilbäckskolan, Gustavslundskolan, Hovshaga och Östra Lugnet.

Skolans profil

Vår slogan, "Norregårdskolan - en skola i rörelse", syftar på att vi ständigt arbetar för att utveckla verksamheten på skolan. 2018 inför vi “puls-pass” under skoldagen för att forskningen säger att eleverna då kan prestera bättre. Vi satsar också på att utveckla det entreprenöriella lärandet och språkutveckling i alla ämnen.

Mål

Skolan tog inför hösten 2016 fram ett nytt övergripande mål för verksamheten: ”När du lämnar Norregårdskolan är du en problemlösande, kreativ och trygg individ som visar stor respekt och har förmåga att skapa värde för dig själv och andra.”

Inkludering är en hjärtefråga för oss som arbetar på Norregård. "Alla är välkomna i klassrummet" är ett uttryck för vår elevsyn. Stödinsatserna ska i första hand ske inom klassens ram genom att lärare och speciallärare samarbetar kring eleverna. Alla pedagoger har genomgått Skolverkets kompetensutveckling i specialpedagogik för lärande för att bättre kunna möta alla elever i undervisningen. Inkluderingen har bidragit starkt till skolans ökade måluppfyllelse.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 maj 2019
Förskola och skola