Information om språkspåret på Pär Lagerkvistskolan

På Pär Lagerkvist skola har vi ett språkspår, en verksamhet för elever med generell/grav språkstörning. I dagsläget har vi elever i åk F-4 som ingår i språkspåret.

I höst kommer vi ha elever i åk F-5 som ingår i språkspåret. Eleverna inkluderas i klasserna. Utifrån elevens behov får eleven stöd av logoped, specialpedagog och lärare som har erfarenhet av arbete med barn som har grav språkstörning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 januari 2019