Om Pär Lagerkvistskolan

Vi har i vårt uppdrag att stödja barn och elevers utveckling och lärande i ett 1–16-årsperspektiv. För att möta barn och elever på deras villkor är det viktigt att förskoleklassen och skolan får ta del av deras erfarenheter och kunskaper som de tillägnat sig. Samverkan sker mellan förskola och skola för att stödja barn och elevers övergång mellan olika stadier om innehållet i deras lärande.

Målet ur ett 1–16-årsperspektiv är att vi tillsammans ska erbjuda en kreativ och utmanande lärmiljö som utvecklar det entreprenöriella lärandet. På Pär Lagerkvists förskola och skola får alla barn och elever möta:

  • Ett lärande för hållbar utveckling för våra barn och elever
  • Barn och elevfokus. Trygghet, studiero, anknytning och kontinuitet
  • En mångfald av pedagogiska metoder med transparens, inflytande och delaktighet.

Vi har ett entreprenöriellt förhållningssätt och skapar goda relationer med barn, elever och vårdnadshavare.

F-6 lokaler ligger i husets östra del med en kreativ och inbjudande skolgård. Lokalerna är präglade av transparens och är välplanerade för att skapa trygghet för de yngre eleverna. Fritidsverksamheten finns i direkt anslutning till klassrummen. Goda möjligheter finns att nyttja skolans bibliotek, dansrum och idrottshall. För oss är det viktigt att varje elev blir sedd för den man är, varje dag. Goda relationer med våra elever och vårdnadshavare är grunden till trygghet.

Årskurs 7-9 vistas i husets norra och västra delar. Elever och medarbetare är organiserade i tre arbetslag. Lokalerna präglas av transparens och varje hemvist består av fem klassrum, tre grupprum och två lärtorg. Förutom hemvisterna finns det specialsalar för laborationer, bild, slöjd, teknik, musik och hemkunskap. Vi har en stor idrottshall och en unik utemiljö med både konstgräsplan, utegym och klättervägg. För att skapa trygghet för våra 7–9-elever träffar klassföreståndarna eleverna minst tre gånger i veckan utöver ordinarie undervisning. Mitt i hjärtat av skolan ligger den välintegrerade fritidsgården.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 augusti 2019
Förskola och skola