Fritidshem

Pär Lagerkvist skolan har två fritidshemsavdelningar. Granebo tar emot elever från förskoleklass och Furubo tar emot elever från årskurs 2.

Öppning och stängning sker på bottenvåningen, på avdelning Furubo.

Föräldrar som arbetar, studerar eller är aktivt arbetssökande har rätt till plats på fritidshem åt sina barn.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 augusti 2019
Förskola och skola