Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Modersmål

Elever i grund- och gymnasieskolan med annat modersmål än svenska kan ansöka om modersmålsundervisning. Syftet med undervisningen är att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål och bli medveten om modersmålets betydelse för det egna lärandet.

Modersmål är ett frivilligt ämne och erbjuds på grundskolan och gymnasiet. Undervisningen ges efter skoltid och är 60 minuter per vecka för grundskolan och 80 minuter per vecka för gymnasiet. Det är ett skolämne vilket betyder att undervisningen följer en kursplan och eleven får betyg från årskurs 6. När man är antagen till modersmål har man samma närvaroplikt som i de övriga ämnena.

Vem har rätt till modersmålundervisning?

Enligt skollagen (2010:1997) gäller det elever som uppfyller följande:

7 § En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om:

 1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
 2. eleven har grundläggande kunskaper i språket.

En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk.

Hur ansöker jag till modersmålsundervisning?

För att ansöka om modersmål använd blanketten Modersmål - ansökan. Observera att det är en blankett för grundskolan och en för gymnasiet. Lämna ansökan till elevens rektor. Det är rektor på elevens skola som beviljar modersmålsundervisning.

För att ett språk ska starta ska minst fem elever önskar denna undervisning inom kommunen. Detta gäller inte samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch som är Sveriges nationella minoritetsspråk och startar oavsett antal sökande.

Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev. En romsk elev som kommer från utlandet kan dock få modersmålsundervisning i två språk om det finns särskilda skäl. Undervisningen kan förläggas på annan skola än den egna. Idag erbjuds 20 olika språk på cirka 25 olika skolor i kommunen.

Modersmålsundervisning - ansökan

Modersmålsundervisning - avanmälan

Modersmålsundervisning gymnasiet - ansökan

Modersmålundervisning på gymnasiet

På gymnasiet kan du fortsätta din modersmålsundervisning.

Kurser i ämnet:

 • Modersmål 1, 100 poäng, som bygger på grundskolans kunskaper eller motsvarande
 • Modersmål 2, 100 poäng, som bygger på kursen modersmål 1.
 • Modersmål - aktiv tvåspråkighet, 100 poäng, som bygger på kursen modersmål 1

För samtliga gymnasiekurser i modersmål gäller att de endast startar om det är minst fem elever som söker förutsatt att lämplig lärare kan rekryteras. Ansökan görs hos elevens studie- och yrkesvägledare, det gäller även elever som söker till gymnasiet.

Har du frågor om modersmål så är du välkommen att kontakta språk och kompetenscentrum via e-post skc@vaxjo.se.

Kontakt

 • Pilbäckskolan

  Expedition

  0470-432 92

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Surbrunnsvägen 78, Växjö

  Postadress

  Växjö kommun

  Pilbäckskolan

  Box 1222, 351 12 Växjö

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 februari 2021
Förskola och skola