Ringsbergskolan

Ringsbergskolan har en gemensam pedagogisk plattform: estetiska lärprocesser. Vi använder oss av estetiska lärprocesser som innefattar intellekt, känsla, teori och praktik. På Ringsbergskolan menar vi att estetiska lärprocesser innebär att människan själv skapar sin kunskap i sociala och kulturella sammanhang. Vi behöver använda alla sinnen för att skapa kunskap med mening. Kunskapen i de estetiska lärprocesserna handlar om att skapa sammanhang.