Bibliotek

Skolbibliotekariens och skolbibliotekets uppgift är att ge eleverna förutsättningar för att öka sin läsförståelse och utveckla sitt kritiska tänkande. Detta sker genom ett nära samarbete mellan skolbibliotekarien och skolans lärare där lärarens och skolbibliotekariens kompetenser får samspela. Samarbetet sker med utgångspunkt i skolans läroplan.

Ringsbergskolans skolbibliotek har vid tre tillfällen mottagit fackförbundet DIK:s utmärkelse “Skolbibliotek i världsklass”.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 april 2018
Förskola och skola