Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Bibliotek

Skolbibliotekariens och skolbibliotekets uppgift är att ge eleverna förutsättningar för att öka sin läsförståelse och utveckla sitt kritiska tänkande. Detta sker genom ett nära samarbete mellan skolbibliotekarien och skolans lärare där lärarens och skolbibliotekariens kompetenser får samspela. Samarbetet sker med utgångspunkt i skolans läroplan.

Ringsbergskolans skolbibliotek har vid tre tillfällen mottagit fackförbundet DIK:s utmärkelse “Skolbibliotek i världsklass”.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 april 2018
Förskola och skola