Protokoll från Ringsbergskolans föräldraråd

Här finns protokollet från föräldrarådet på Ringsbergskolan.

I länken nedan finns protokollet från Ringsbergskolans föräldraråds möte den 20 mars.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 maj 2018