Välkommen till läsåret 2021/2022

Information till elever och vårdnadshavare inför läsåret

Nu är det dags! Äntligen börjar skolan efter en lång ledighet! Vi längtar efter första skoldagen och hoppas att alla har haft ett fint sommarlov med både aktiviteter och avkoppling! Skolan börjar måndagen den 16 augusti. Fritidshemmets verksamhet är åter i gång på Ringsbergskolan från måndagen 9 aug och gäller för de som har rätt till placering och har anmält behov.

De lättnader av restriktioner i samhället utifrån pandemin gäller ännu inte vår verksamhet, vilket betyder att vi fortsätter med vårens rutiner. För vårdnadshavare betyder det att lämning och hämtning av barn sker utomhus och vi har ingen möjlighet att anordna fysiska föräldramöten. Vi ser fram emot lättnader i restriktionerna under hösten och återkommer löpande med information om detta.

Första skoldagen

Vi har olika start- och sluttider första skoldagen för att minska trängseln. Det är viktigt att dessa tider respekteras.

 • F-klass kl. 08.00-12.30
 • Åk 1-3 kl. 08.00-13.00
 • Åk 4-5 kl. 08.15-13.15
 • Åk 6 kl. 08.30-13.30
 • Åk 7 kl. 08.30-13.45 (gå till entrén på innergården)
 • Åk 8 kl. 08.45-14.00
 • Åk 9 kl. 08.30-14.00 (samling utanför stadsbiblioteket)

Scheman delas ut till eleverna under första skolveckan. De är i början av terminen preliminära. Första skoldagen har vi ingen idrott.

Förändringar kring personal

Vi välkomnar alla, men särskilt nya elever och nya medarbetare. Nya lärare är Susanne Andersson - ma/NO åk 4-9, Linnéa Dahlquist – lärare åk 4-6 (föräldraledig under höstterminen) och Johanna Einarsson – lärare åk 1-3. Som resurser på skolan är Johan Arvidsson Lille, Minela Hajdarevic och Miroslav Gotkovski anställda. De kommer att arbeta som resurser både enskilt, i liten grupp och i klass och kommer därmed att stöta på alla skolans elever. Johan är lärare, Minela socialpedagog och Miroslav är lärarassistent. Under hösten kommer vår skolsköterska Marie-Louise Nielsen att gå ner i tjänst. Hon ersätts då av Lovisa Hagesjö.

Ändrat klassföreståndarskap för åk 4 och åk 5: Sandra Kornhag och Sofie Saarnak åk 4 och Stina Johansson och Linn Mattisson i åk 5. VT22 börjar Linnéa hos oss och hon blir då klassföreståndare i åk 5.

Broschyren "Att gå på Ringsbergskolan"

Förutom detta brev finns viktig information samlad i en broschyr som publiceras på hemsidan. Där finns mer utförlig information om till exempel läsårstider inklusive Ringsbergskolans stängningsdagar på fritidshemmet, regler för ledighet, sjukanmälan, tid för nationella prov (NP), systematiskt kvalitetsarbete, föräldraråd, ordningsregler och viktiga telefonnummer. I broschyren finns också ett förväntans-dokument på skola, vårdnadshavare och elev – ett dokument som vi har tagit fram bland annat genom de diskussioner som vi hade på klass- och föräldramöten under höstterminen 2019. Det är viktigt att du som vårdnadshavare tar del av informationen i broschyren. När den är klar, läggs den som nyhet på vår hemsida. Vi kommer i år också att skicka hem den i tryckt format. Den delas ut i början av terminen till era barn.

Information om fritidshemmets rutiner samt om leksaker och mobiltelefoner för åk F-5 finns i separat dokument. Särskilt viktigt att ta del av för de som går på avdelningen Monet i våra nya lokaler på Restaurangen. OBS. Fritidsrutinerna för Monet på Restaurangen gäller från om med skolans start den 16 aug. Under v. 32 använder vi skolans huvudbyggnad för fritids.
Läs mer om fritidshemmets rutiner , 20 kB.

SAITS - Nytt system för sjukanmälan, kontaktuppgifter och schema

I samband med nytt verksamhetssystem SAITS ändras rutinen för sjukanmälan. Det görs via e-tjänst före kl. 08.00 varje dag då ert barn är sjukt. Om ni har fritids, behöver sjukanmälan göras även till fritids. Barn får bara vara hemma från skolan vid egen sjukdom/restriktioner utifrån pandemin eller vid i förväg beviljad ledighet. Övrig frånvaro är ogiltig.

E-tjänst för sjukanmälan Länk till annan webbplats.

I ovanstående e-tjänst skall också andra uppgifter registreras av er vårdnadshavare för era kontaktuppgifter eller ändrade telefonnummer. Det är viktigt att ni uppdaterar era uppgifter i denna tjänst, så att vi har rätt kontaktuppgifter till er samt rätt information om era barn. I e-tjänsten hittar ni också era barns scheman (med reservation för att allt inte är inlagt och klart precis vid terminsstart).

Växjö kommuns sida kring barn- och elevuppgifter Länk till annan webbplats. hittar ni e-tjänster eller blanketter som berör skola och fritidshem, exempelvis ansökan modersmålsundervisning, ansökan kulturskola, ansökan eller uppsägning av fritidshemmet eller utflyttningsblankett från Växjö kommun.

Frånvaro och ansökan om ledighet under skoltid

Frånvaro från skolan betyder att ditt barn missar undervisning, lärande och känsla av sammanhang. Ledigheter för elever är därför begränsade. Det är viktigt att känna till kraven på skolplikt (gäller även förskoleklass) med tillhörande krav på närvaro och att det enligt skollagen finns begränsade möjligheter till ledighet.

Vid ansökan skall vårdnadshavare beskriva varför eleven måste vara ledig under tid då barnet har skolplikt. Endast motiveringen ”resa” eller ”semester” beviljas inte. Ansökan måste också lämnas till skolan i god tid. Inga ledigheter ges under tid för nationella prov, annat än vid synnerliga skäl. Förteckning över provdatum finns hos Skolverket Länk till annan webbplats.

Växjö kommun tillhandahåller en sida med information om läsårstider Länk till annan webbplats.. Vi uppmanar er att ta hänsyn till dessa när ni planerar era semestrar.

Stängt på fritidshemmet

Stängt på fritidshemmet på Ringsbergskolan är fredagen 7 jan 2022 (under jullovet) samt 11-12 april 2022 (måndag och tisdag på påsklovet). Dessa dagar beslutar verksamheten själva över och är olika dagar för olika skolor.

Föräldra- och klassmöten

Hur och om föräldramöten och klassmöten kommer att ske under hösten, återkommer vi till.

Studietimme

Studietimme erbjuds alla elever i åk 6-9. Det är tid där elever kan få extra stöd i något skolämne. Det är viktigt att elever som är i behov av extra tid för sitt lärande, utnyttjar denna möjlighet. Kanske har ditt barn också rätt till lovskola. Det gäller elever i åk 8-9 som riskerar att inte nå gymnasiebehörighet. Är detta aktuellt för ditt barn, kommer ni att diskutera det vid utvecklingssamtalet.

Datorer

Datorer är ett av våra arbetsredskap. Eleverna i åk 4-9 har Chromebook. Vårdnadshavare och elev skriver under avtal som skall lämnas till skolan. Detta avtal skrivs på innan man får sin Chromebook i åk 4.

Skåp för förvaring

Alla elever i årskurs 4-9 får ett skåp att förvara sina ytterkläder och andra personliga tillhörigheter i. Här nedan följer några viktiga punkter att tänka på:

 • Det skåp du har blivit tilldelad får du inte byta med någon annan.
 • Skåpen är till för ytterkläder och skolmaterial.
 • Förvara inte värdesaker i skåpet. Skolan ansvarar inte för eventuella värdesaker som tas med till skolan, såvida inte en särskild överenskommelse har gjorts.
 • Du får inte skriva eller rita inne i skåpet eller på skåpsdörren. Du får heller inte sätta upp klistermärken i eller på skåpet. Häftmassa är ok att använda på insidan.
 • Vid läsårets slut städar och tvättar var och en sitt skåp.
 • Eget hänglås rekommenderas.
 • Skolan har inte någon försäkring som gäller stöld från elevskåp. Fundera särskilt över vid vilken ålder ditt barn behöver ha med sig en mobiltelefon till skolan.
 • Brandfarliga saker, vapen, alkohol eller andra droger får inte förvaras i skåpen.
 • Elevskåpet är juridiskt inte att betrakta som ett personligt förvaringsutrymme, vilket innebär att skolledningen kan besluta om att öppna skåp, om det finns skäl.
 • Tänk på att du nästa år får ett skåp som någon annan har haft så - Var rädd om ditt skåp!

Väl mött!

Med vänlig hälsning,

Susanne Randau med personal

Kontakter

 • Ringsbergskolan

  Expedition

  0470-439 11

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Västergatan 20, Växjö

  Postadress

  Växjö kommun

  Ringsbergskolan

  Box 1222, 351 12

  Övrigt

Senast uppdaterad: 14 februari 2022