Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Ringsbergskolan i skolvalet

Information om skolval till blivande förskoleklass och årskurs 7.

I december skickar Växjö kommun hem information till vårdnadshavare om skolval till förskoleklass och årskurs 7 inför höstterminen 2022. Skolvalet genomförs i januari och all information om detta finns i det centrala utskicket från Växjö kommun.

Skolvalet hanteras genom central administration och Ringsbergskolan kan därför inte besvara frågor om det kommer att finnas plats eller om hur du gör din ansökan.

I förskoleklass tar vi emot 24 elever. I årskurs 7 tar vi emot 26 elever. Endast om någon av våra nuvarande elever i årskurs 6 väljer en annan skola kommer vi att kunna ta emot nya elever i blivande årskurs 7.

Inför skolvalet arrangerar vi Öppet Hus på torsdag 20 januari 2022, om inte pandemin sätter hinder för detta. Mer information om Öppet Hus publiceras på Ringsbergskolans hemsida i januari.

För plats på skolan i andra klasser hänvisas till ansökning genom den centrala administrationen Länk till annan webbplats.. För nuvarande är det fullt i alla klasser på skolan. Vi kan därför bara ta emot nya elever om någon av våra nuvarande elever byter skola. Efter ansökan hör vi endast av oss om ni skulle bli erbjuden en plats i klassen.

Kontakter

 • Ringsbergskolan

  Expedition

  0470-79 61 01

  Besöksadress

  Västergatan 20, Växjö

  Postadress

  Växjö kommun

  Ringsbergskolan

  Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 28 september 2021