Sommarbrev från skolledningen

Information om klassföreståndare, nyanställningar och förberedelser inför läsåret 2022/2023

Hej!

Nu är vi inne i slutspurten inför läsårets avslutning! Det råder full aktivitet på skolan och i år kan vi äntligen säga att allt är som vanligt, med både den hemliga utflykten, brännbollsmatch personal mot åk 9, avslutningsmiddag för åk 9 och planering för Sommarfest (Ringsbergskolans skolavslutning). Detta sker utöver allt arbete hos både lärare och elever, för att så många elever som möjligt ska nå målen i alla ämnen.

Klassföreståndare nästa läsår är:
Förskoleklass: Gunilla Carlsson och Caroline Lindberg
Årskurs 1: Anna-Lena Fridlundh och Sofia Viscovi
Årskurs 2-3: Johanna Einarson, Mia Holm och Johanna Rosén
Årskurs 4: Helen Erdman och Lana Salaei
Årskurs 5: Sandra Kornhag och Sofie Saarnak
Årskurs 6: Linn Mattisson, Cecilia Lindblom och Sofia Lindberg
Årskurs 7: Johan Lind och Kerstin Danielsson
Årskurs 8: Maria Förster och Ewa Bladh
Årskurs 9: Susanne Andersson och Cecilia Claesson

Elevkoordinatorer i åk 4-6 är Minela Hajdarevic, i åk 7-8 Åsa Dellmo-Karlsson och i åk 8-9 Maja Nilsson. Elevkoordinatorer övertar den del av läraruppdraget som tillhör mentorskapet. Det handlar om kontakt med hemmet, utvecklingssamtal, mentorstid, extra samtal med elever etc. Elevkoordinatorerna undervisar också i livskunskap samt har ett särskilt ansvar för elevdemokrati-uppdraget. Klassföreståndarna i åk 4-9 ansvarar för klassen med bland annat klassmöten, pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram. Elevkoordinatorer och klassföreståndare arbetar tillsammans i arbetslaget.

Nya medarbetare på Ringsbergskolan är: Lana Salaei, Kerstin Danielsson, Cecilia Claesson, Therese Ingemansson och Stephanie Olsson. Lana kommer att undervisa i svenska och SO, Kerstin i tyska och svenska, Cecilia i musik och mattemusik, Therese i hem- och konsumentkunskap och Stephanie på fritidshemmet. Sofia Lindberg kommer att fortsätta sin anställning på skolan, med visstidsanställning under höstterminen. Hon kommer framförallt att undervisa i textilslöjd för åk 7-9 och i hem- och konsumentkunskap tillsammans med Therese. Qendresa Peci återvänder efter föräldraledighet i början av 2023.

Vi avtackar det här läsåret Bitten Löfgren, Gerda Pointner, Zahra Azzam, Johan Arvidsson, Ing-Marie Turesson och Edvin Bärtås.

I augusti inför skolstarten tisdagen den 16 aug kl. 08.00-14.00, kommer ni att få ett längre brev på bloggen med viktig information inför läsårsstarten. Det är viktigt att alla våra elever är tillbaka i skolan vid skolstart, efter ett långt sommarlov. I annat fall missar ditt barn den viktiga upplevelsedagen, som ger förståelse inför läsårstemat. Missad undervisningstid ger stora konsekvenser för ditt barns känsla av sammanhang, för ditt barns lärande och därmed också för möjligheterna till önskad gymnasieutbildning och framtidsval för ditt barn. När ni planerar semester för familjen, tar ni hänsyn till skolans läsårstider.
Läs mer om skolans läsårstider här Länk till annan webbplats..

Under veckorna 27-31 är skolan stängd. Sommarfritids under stängningsveckorna är på Centrumskolan. De barn som är anmälda till sommarfritids är välkomna, utifrån ordinarie regler för när man får ha omsorg på fritidshemmet (arbete och studier). Fritidshemmet på Ringsbergskolan öppnar måndagen den 8 augusti.

Samtliga betyg kommer att skickas hem efter skolavslutningen.

Under vevka 28-29 samt vecka 31 nås ansvarig chef för verksamheten genom Kontaktcenter. Telefonnummer till Kontaktcenter är 0470-41 000.

Vi vill tacka alla vårdnadshavare för att ni - liksom vi - varje dag försöker göra det bästa för era barn! Vi och skolans övriga personal önskar Er alla en Glad sommar!

Med vänlig hälsning,

Susanne Randau rektor Ringsbergskolan
Kristian Thomann, biträdande rektor Ringsbergskolan

Kontakter

 • Ringsbergskolan

  Expedition

  0470-79 61 01

  Besöksadress

  Västergatan 20, Växjö

  Postadress

  Växjö kommun

  Ringsbergskolan

  Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 7 juni 2022