Bibliotek

Sandsbro skolbibliotek är bemannat samtliga skoldagar av en fackutbildad skolbibliotekarie som är anställd på heltid av skolan. Skolbibliotekarien heter Karin Torstensson och finns till hands på skolan måndag-fredag klockan 08.00-16.30.

Skolbiblioteksverksamheten är målinriktad och bygger på samarbete med övrig personal på skolan, därigenom uppnås en integrerad verksamhet. Varje klass är schemalagd med bibliotekarien kontinuerligt och lektionerna ägnas åt läs- och språkutveckling samt medie- och informationskunnighet.

Biblioteket befinner sig i en återuppbyggnadsfas, men tillhandahåller skönlitteratur och facklitteratur för barn och ungdomar. Det fysiska beståndet är inlagt i bibliotekskatalogen. Utöver det fysiska biblioteket använder vi oss av det digitala biblioteket Läshörnan som omfattar både e-böcker och e-ljudböcker. De medier som inte finns på biblioteket, kan ofta lånas in från andra skolbibliotek i kommunen. Det centrala Mångspråksbiblioteket används för att möta elever med annat modersmål.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 augusti 2019
Förskola och skola