Trafiksäkerheten vid Sandsbro skola

Byggnationen på Sandsbro skola är i slutskedet och endast några veckor återstår av byggdamm och byggtrafik. Då det är mycket byggtrafik vid skolan är det viktigt att vi alla tar ett ansvar för att alla ska känna sig säkra i miljön kring skolan.

Följande åtgärder görs:

 • Cykelparkeringen på skolans framsida flyttas längre upp på Fyllerydsvägen. Detta gör vi för att inga barn ska behöva cykla mot trafiken där det går skolbussar, bilar och byggtrafik. Genom att flytta cykelparkeringen så erbjuder vi även barnen ett övergångsställe. (förtydligande karta med bilder finns via länk längre ner)
 • Vi hänvisar barnen att ta sig till och från skolan via cykelvägarna i så stor utsträckning det går. Om möjligt kan förälder visa sitt/sina barn de gång- och cykelvägar som finns, för att undvika den tyngre trafiken.
 • GBJ-bygg försöker i så stor utsträckning det går att inte köra med sina maskiner/fordon mellan 07:45-08:15 på morgnarna.
 • Alla medarbetare och byggpersonal hänvisas att använda parkeringen vid Sandavi.

Det är allas ansvar att se till att våra barn och elever har en säker skolgång. Både under skoltid men även till och från skolan. Därför ber skolan vårdnadshavarna om följande:

 • Om möjligt, be era barn att använda cykelvägarna till och från skolan och använd cykelparkeringen vid idrottshallen.
 • Vid hämtning och lämning vid av- och påstigningszonen ber vi er att göra just detta. Hämta och lämna. Inte parkera.
 • Behöver ni parkera för att gå in på skolan och hämta/lämna ert barn ber vi er att parkera på parkeringen och inte vid på- och avstigningszonen.
 • Det är enkelriktat vid på- och avstigningszonen. Där du kör in kör du inte ut.

Förtydligande karta med bilder , 625 kB.

Kontakter

 • Sandsbro skola

  Expedition

  0470-79 62 20

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Fyllerydsvägen 29, Växjö

  Postadress

  Växjö kommun

  Sandsbro skola

  Box 1222, 351 12

  Övrigt

Senast uppdaterad: 14 februari 2022