Uppdaterad info om läget efter branden

Här följer viktig information efter branden på Sandsbro skola. Texterna uppdateras kontinuerligt med ny informationen.

Fredag den 20/1

Återställandet av skolgården fortsätter enligt planerna. Samtidigt förbereder vi för paviljongerna som vi hoppas ska vara på plats efter sportlovet. Paviljongerna kommer att ersätta musiksal, bibliotek och personalrum/administrationslokaler.

Trafiksituation och säkerhet vid skolan

På grund av avspärrningar och byggtrafik kommer vi att ha en  tillfälligt förändrad trafiksituation vid skolan. Mer detaljerad information om detta kommer kontinuerligt att skickas ut till berörda, samt publiceras på Sandsbro skolas webbsidaöppnas i nytt fönster.

Hämtning och lämning ska enbart ske från Tunvägen, det får inte ske från Fyllerydsvägen. Parkering kan göras på Tofta båthamns parkering, eftersom det är viktigt att inte stå i vägen för skolbussarna. Se den bifogade kartbilden. Även om man kommer till fots ska man gå via Tunvägen, eftersom Fyllerydsvägen används för byggtrafik.

Generellt uppmanar vi vårdnadshavare att antingen låta sina barn gå till skolan, eller följa med dom till fots. Vi behöver få ner antalet bilar som rör sig inom skolområdet. Det är också viktigt att vi alla hjälps åt med att underlätta för de arbetsfordon som kommer att röra sig vid skolan. Stort tack för att ni tar hänsyn till detta!

När det gäller säkerheten rent allmänt så ber vi er vårdnadshavare att prata med era barn om att respektera avspärrningarna på området. I den länkade kartbilden ovan finns ett område inringat med blått, där ska inte barn eller vårdnadshavare vistas på grund av byggarbete. Självklart kommer det även att finnas tydliga avspärrningar och personal kommer att följa barnen mellan lokalerna under skoltid.

Barnens kläder, skor och andra tillhörigheter som har funnits på skolan under branden kan behöva tvättas eller vädras. Det är däremot inte någon fara att använda dem.

Fritids

Fritids kommer att vara i C-huset, som vanligt fram till kl. 16:30, men hämtning och lämning sker vid F-huset. För att ta sig till och från F-huset på bästa sätt, se bifogad kartbild ovan.

Idrottshallen

Idrottshallen på Sandsbro skola är totalförstörd. Vi arbetar med att lösa gymnastiklektionerna på bästa sätt. Under våren kommer det att bli idrott och aktiviteter utomhus lite oftare, och buss till andra idrottshallar.

Vår kultur- och fritidsförvaltning har kontaktat de föreningar som har aktiviteter i idrottshallen och hittat andra lokaler. Kontakta din förening för mer information.

Musik, slöjd, bibliotek och övriga lokaler

Musiksalen, instrument och utrustning förstördes tyvärr i branden. Men vi kommer att göra allt vi kan för att Sandsbro skolans musikfestival ska kunna genomföras. Smålandsposten har även ordnat en insamling för skolans musikundervisning.

Både musikundervisning och slöjden är igång igen. Barnens slöjdprojekt har klarat sig i branden. Likaså det mesta av utrustningen.

Biblioteket finns tyvärr inte kvar, men skolbibliotekariens arbetsrum och en del böcker har klarat sig ganska väl från branden. Barn och elever som har låneböcker hemma kan ta med och lämna dom till sina lärare. Under våren kommer vi att ha tillgång till digitala böcker, och vi ska också titta på möjligheterna att ordna ett tillfälligt, mindre bibliotek.  

Även personalrum och expedition är totalförstörda. Det pågår ett intensivt arbete med att lösa situationen med lokaler, både på kort och på lång sikt.

Frågor och stöd

Det här är en händelse som kan väcka många frågor och vi förstår att det även kan väcka oro. Om du har fått frågor från ditt barn eller känner att du på ett bra sätt vill prata med ditt barn om det som har hänt, kan vi rekommendera information från BRISlänk till annan webbplats. Första skoldagen arbetade alla elever på olika sätt med skolbranden som tema, för att bearbeta det som har hänt.

Om du som vårdnadshavare har frågor kan du ta kontakt med kommunens kontaktcenter på 0470-410 00.

Polisen gör en utredning av branden och för frågor om vad som har hänt hänvisar vi till polisens utredning. Den samlade bedömningen är att det inte finns någon hotbild mot skolan.

Försäkring

För de privata saker/ägodelar som kan ha förstörts vid branden (exempelvis kläder eller utrustning) gäller det att i första hand ta kontakt med sitt eget försäkringsbolag. Det gäller för både elever och personal. Mer information kommer.

Informationsmöte tisdag den 3 januari

Vi bjöd in alla vårdnadshavare till ett informationsmöte tisdagen den 3 januari i gymnasieskolan Teknikums matsal. För de som inte hade möjlighet att vara med, finns anteckningar från mötet på Sandsbro skolas webbsidaöppnas i nytt fönster.

Stort tack

Växjö kommun vill rikta ett stort tack till alla vårdnadshavare, personal, Växjöbor och aktörer som stöttar och visar förståelse och engagemang. Det är en stor hjälp i arbetet framåt!

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 april 2018