Om Sandsbro skola

Sandsbro skola är en F–6-skola med cirka 470 elever. Skolan är belägen 5 kilometer norr om Växjö med vacker natur runt om och Toftasjön bara ett stenkast från skolan. Den närliggande Fyllerydsskogen utnyttjas flitigt i undervisningen.

Sandsbromodellen

Sandsbro skola är en relationsbyggande skola där vi arbetar med att skapa trygghet och trivsel genom närvarande pedagoger som tillsammans med eleverna utvecklar och ansvarar för att skolan är en plats där man synliggörs, utmanas och lyckas utifrån varje individs särskilda förutsättningar.

Sandsbro skola bygger på kollegialt lärande där IT, digitala verktyg och musik är viktiga delar på skolan. Tillsammans utvecklar och utmanar vi genomgående elevernas kreativitet och nyfikenhet på teknisk utveckling, hållbarhet och kommunikation med ett entreprenöriellt förhållningssätt.

Fokusområden

På Sandsbro skola har musikundervisningen en stark position bland ämnena. Eleverna undervisas i ensemblespel och alla kunskaper som förvärvats under läsåret får de sedan visa upp på Sandsbro skolas musikfestival som enligt tradition hålls på Växjö konserthus.

Sandsbro skola är en modellskola för GAFE där ASL-metoden genomsyrar läsinlärningen på lågstadiet. Som ett led i värdegrundsarbetet och det psykosociala arbetet på skolan, använder vi 7Tjugo-metoden som en del av elevernas introduktion. Det är ett väl beprövat material som har använts framgångsrikt på olika skolor under en längre tid.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 mars 2019
Förskola och skola